Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego

Pakiety Informacyjne ECTS

english version

Plany studiów

Stajonarne Niestacjonarne
I stopień II stopień I stopień II stopień
Matematyka
O 2007/2008
AF 2008/2009
2010/2011
MFiA 2007/2008 2009/2010 2008/2009
2008/2009 2010/2011 2010/2011
2010/2011
NMiI 2007/2008 2010/2011 2008/2009 2008/2009
2008/2009 2010/2011 2010/2011
2010/2011
NMiJA 2007/2008
2010/2011
Log 2009/2010
2010/2011
Teor 2007/2008 2010/2011
2008/2009
2010/2011
Zas 2008/2009 2010/2011
2010/2011
Informatyka
O 2007/2008 2009/2010
2008/2009
2009/2010
GKiPG 2008/2009
2009/2010
BDiZI 2006/2007
2008/2009
2009/2010
SiSK 2006/2007
2008/2009
2009/2010
TIiM 2006/2007
2008/2009
2009/2010
PSI 2006/2007
2008/2009
2009/2010
TIB 2006/2007
2008/2009
2009/2010

Ojaśnienia:

O - bez specjalności
AF - analiza finansowa
MFiA - matematyka finansowa i aktuarialna
NMiI - nauczanie matematyki i informatyki
NMiJa - nauczanie matematyki i języka angielskiego
Log - zastosowania matematyki i informatyki w logistyce
Teor - matematyka teoretyczna
Zas - zastosowania matematyki
GKiPG - grafika komputerowa i projektowanie gier
BDiZI - bazy danych i zarządzanie informacją
SiSK - sieci i systemy komputerowe
TIiM - technologie internetowe i multimedialne
PSI - projektowanie systemów informatycznych
TIB - technologie internetowe w biznesie

rok akademicki w tabeli oznacza początek obowiązywania siatki


Ostatnia modyfikacja : 21:19:33, 28-03-2014